Welkom bij Globalreach.org!Global University is inderdaad wereldwijd Reach - het verstrekken van systematische training voor elke gelovige zonder kosten.

GLOBALreach.org heeft evangelisatie, discipelschap en trainingsmateriaal in meerdere talen zonder kosten. Deze cursussen bieden goed onderwijs in het woord van God en vormen de basis voor Bijbelse trainingen in veel landen over de hele wereld.

Elke maand, duizenden cursussen worden gedownload door gelovigen in meer dan 170 landen. Deze cursussen worden gebruikt door individuen, kleine groepen, zondags school klassen, Bijbel scholen, en door pastoren en leken. En al deze gelovigen hebben één doel voor ogen: hun eigen kennis en begrip van het woord van God vergroten.

De meeste cursussen zijn beschikbaar als afdrukbare documenten. Wij moedigen u aan om zoveel kopieën te maken als u zou willen! Sommige cursussen zijn ook beschikbaar in audio-of video-indelingen.

Neem contact op voor bronnen in meer dan 120 talen of voor informatie over hoe u een voor evangelisatie en discipelschap in uw kerk of huis vandaag begint! Global University Study Center

Voor meer informatie, bel de Global University School of Evangelism and Discipleship op 1-800-443-1083.