De Kerk

Deze cursus beschrijft niet alleen de kerk- - waar het vandaan kwam, hoe het begon, wat er in de toekomst mee zal gebeuren. Het laat ook zien hoe elk lid van het lichaam van Christus nuttiger kan zijn naarmate ze in de praktijk brengen wat ze leren. Deze 110 pagina's tellende cursus van Donald Smeeton geeft de gelovigen een beter begrip van hun plaats in de kerk. Het laat hen ook zien hoe ze hun potentieel als een van de cruciale delen van het lichaam van Christus kunnen vervullen.

Bekijk/Download het Volledige Cursus Document icon Bekijk/Download Introductie Document icon

In deze les zullen we de kerk bekijken vanuit het oogpunt van de eeuwigheid. We zullen kort het begin en de glorieuze toekomst van de kerk leren.

Bekijk/Download Les icon

In deze les bekijken we de kerk vanuit het oogpunt van de aarde. Toen Jezus zei: "Ik zal mijn kerk bouwen", impliceerde Hij "hier op aarde". We zullen heel kort bekijken wat er van Pinksteren tot nu is gebeurd.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen we kijken naar de Bijbelse betekenis van het woord kerk, de rol van de lokale kerk ten voordele van die van de universele kerk en het bovennatuurlijke karakter van de kerk.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen we zien wat men moet doen om deel uit te maken van Gods kerk, wat God doet om mensen deel te laten uitmaken van Zijn kerk en de Bijbelse termen waarmee gelovigen worden verwezen.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon

In deze les leren we de echte bron van het spirituele leven van de kerk en de relaties binnen de kerk, het lichaam van Christus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen we bestuderen dat de gelovigen verantwoordelijkheden hebben tegenover andere gelovigen in het delen, opbouwen en versterken ervan. Deze les zou je moeten helpen om je deel te doen in het lichaam van Christus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen we de verantwoordelijkheden van gelovigen ten opzichte van niet-gelovigen bestuderen. Een christen mag die buiten de kerk nooit vergeten.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen we leren hoe de kerk de Heer verheerlijkt door Hem te aanbidden en de doop van de gelovige en het avondmaal van de Heer te observeren.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon