Uw Nieuwe Leven

Vanaf het moment dat u Jezus Christus als uw Verlosser accepteerde, begon u met een nieuw leven. Hij is de gever van het leven – prachtig, rijk en vreugdevol leven dat nooit eindigt. Deze 156 pagina’s tellend cursus geschreven door Louise Jeter Walker helpt om uit te leggen wat dit nieuwe leven is alles over. Verkrijgbaar in print.

Bekijk/Download het Volledige Cursus Document icon Bekijk/Download Introductie Document icon

In deze eerste les zult u bestuderen wat de Bijbel zegt over de verandering die u meemaakt. U leert over uw nieuwe privileges en verantwoordelijkheden. U zult een nieuwe familie leren kennen waarvan u deelgenoot bent. En u zult meer te weten komen over de nieuwe relaties die God wil dat u opbouwt met uw broeders en zusters in de Heer.

Bekijk/Download Document icon

Heeft u ooit naar een kind gekeken dat leert lopen? Nauwelijks in staat om te staan, het kind wiebelt en wankelt rond de kamer, vasthouden aan wat binnen hand bereikt is. Maar wat een opwinding! Wat een blik – alsof de hele wereld wordt veroverd Soms staand, vallend huilend – maar altijd weer opstaan en verder gaan – leert het kind lopen. Het verlangen om te slagen is sterk. De ouders blijven dichtbij het kind, om te helpen en aan te moedigen elke bij stap.

Bekijk/Download Document icon

Deze les zal u helpen begrijpen hoe God tot u spreekt. Soms zal Hij direct met u praten. Op andere momenten zal Hij Zijn Woord, de Bijbel, gebruiken. Op nog andere momenten zal Hij een andere christen gebruiken. Wanneer u deze les bestudeert, zult u ontdekken hoe de stem van de Vader te herkennen, ongeacht welke methode Hij kiest.

Bekijk/Download Document icon

Deze les geeft meer uitleg over deze vier belangrijke beginselen van geestelijke groei. Wanneer u het bestudeert, zult u leren hoe deze in uw eigen leven toe te passen. Prachtige resultaten zullen volgen! Verkeerde leef patronen zullen vervangen worden door goede. U zult elke dag groeien tot de persoon die God wil dat u wordt.

Bekijk/Download Document icon

Een soortgelijke soort verandering vindt plaats in uw leven. Uw geestelijke leven ontwikkeld zich. Terwijl u "groeient" in Christus, nieuwe interesse vervangd de oude. Er zijn ook nieuwe verantwoordelijkheden die je nieuwe soorten beloningen en voldoening kunnen geven. In deze les zullen we kijken naar deze bijzondere veranderingen en activiteiten. U zult ontdekken dat andere mensen ook uw nieuwe interesses delen

Bekijk/Download Document icon

Normen zijn ook nodig als een persoon l een speciaal doel wil bereiken. Atleten, bijvoorbeeld, volgen de instructies van hun coach. Ze doen sommige dingen, maar er zijn andere dingen die ze niet doen. Hun doel is om vaardigheid en kracht te ontwikkelen, zodat ze de prijs kunnen winnen. Nu u een christen bent, heeft u een nieuw, speciaal doel. Dat doel is om alles te worden wat de hemelse Vader wil dat u bent. Dit is een andere reden waarom u normen nodig hebt. Uw hemelse Vader heeft het plan dat u deel uitmaakt van zijn gezin en de doelen bereikt die Hij voor uw leven heeft. Deze les legt de nieuwe normen uit die Hij heeft gegeven om u te helpen.

Bekijk/Download Document icon

Als u de Heilige Geest laat leiden, zul u ontdekken dat u leren hoe u de normen houden die God u heeft gegeven. De Heilige Geest zal u de macht geven om u af te keren van het kwaad en te kiezen wat juist is. Van dag tot dag zul u meer op uw hemelse Vader lijken. Ja, u hebt een geweldige Helper! Deze les zal uitleggen wie Hij is en hoe Hij u helpt.

Bekijk/Download Document icon

Velen observeren u om te zien dat wat u zegt over de kracht van God waar is. Uw leven laat hen zien hoe het evangelie mensen kan veranderen. Wat u doet, is belangrijker getuigenis voor Jezus dan wat u zegt. In deze les zullen we kijken naar enkele van de lichtstralen die door uw leven schijnen omdat Jezus in u leeft. Deze stralen helpen anderen ervan te overtuigen dat het evangelie waar is.

Bekijk/Download Document icon

Er is geen grotere zegen in deze wereld dan het hebben van een huis dat echt christelijk is. Het is een schuilplaats tegen de stormen van zonde en problemen. Het is een plek waar kinderen zich veilig en geliefd voelen. U kunt uw huis tot een “klein beetje van de hemel” maken indien u doet wat God van u vraagt!

Bekijk/Download Document icon

Deze les legt uit wat voor vrijheid U nu hebt omdat u een kind van God bent. Deze vrijheid bevrijdt u van de verschrikkelijke gevolgen van zonde. Het bevrijdt je van de angst dat u God niet zult kunnen behagen. Het helpt u geestelijke misverstanden en verwarring te voorkomen n. Deze zegeningen zijn van u door wat Jezus Christus voor u heeft gedaan. Dit is pas het begin. Uw nieuwe leven in vrijheid is begonnen en zal nooit eindigen!

Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon