Wij Geloven

Deze cursus gaat over de belangrijkste leringen van de Bijbel. Wij noemen het, de fundamentele doctrines. U kunt het bestuderen, niet alleen om antwoorden te hebben op vragen, maar ook om te weten wat God zegt over verschillende dingen. Het is belangrijk te weten wat God over vershillende dingen zegt die van leven of dood kunnen zijn voor u en de mensen die u beinvloed. De Bijbelverzen die u bestudeert en onthoudt, zullen u helpen om geestelijk te groeien. U zult ze waardevol vinden in uw eigen prive toewijding, evenals bij evangelisatie en het onderwijzen van de Bijbel aan anderen.

Bekijk/Download het Volledige Cursus Document icon Bekijk/Download Introductie Document icon

God heeft ons een boek gegeven om ons leven te leiden. Laten wij eens kijken naar dit geweldige boek. In deze les zullen wij zien hoe de Bijbel is geschreven en hoe deze aan ons is gegeven.

Bekijk/Download Les icon

Sommige mensen zijn bang voor God en anderen houden van Hem, afhankelijk van wat hun is verteld. In deze les zullen wij in de Bijbel kijken en bestuderen wat het over God te zeggen heeft.

Bekijk/Download Les icon

Hoe zouden wij zonde definiëren? Heeft Adam het ter wereld gebracht? Wat is de straf voor de zonde? Is er een ontsnapping? In deze les gaan wij in op de antwoorden.

Bekijk/Download Les icon

Hoe zouden wij zonde definiëren? Heeft Adam het ter wereld gebracht? Wat is de straf voor de zonde? Is er een ontsnapping? In deze les gaan wij in op de antwoorden.

Bekijk/Download Les icon

Wie is Jezus? Hoe kan Hij tegelijkertijd menselijk en goddelijk zijn? Als Hij stierf, waarom zeggen christenen dan dat Hij leeft? Wat doet Hij nu? In deze les zullen wij naar deze vragen kijken en de beste antwoorden vinden die te vinden zijn in de Bijbel, het Woord van God.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De definitie van verlossing, inwijding in verlossing en resultaten van verlossing.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen over de Heilige Geest en Zijn werk in ons.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen wat de kerk is, wat ze zou moeten doen. En wat er mee gaat gebeuren.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon

In deze les leren wij over de krachten van de geestenwereld en de bescherming die wij als gelovigen in Christus hebben.

Bekijk/Download Les icon

Hebt u zich ooit afgevraagd wat uw toekomst is en wat er zal gebeuren als Jezus weer komt? In deze les zullen wij bestuderen over toekomstige oordelen en de tijd van de komst van de Heer.

Bekijk/Download Les icon

Hoewel Tien Geboden oude wetten zijn, kunnen ze vandaag de dag worden toegepast. In deze les zullen wij begrijpen dat wij Zijn geboden onderhouden omdat wij God liefhebben.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij onze relaties bestuderen met: Die Over Ons, Die Om Ons Heen en Die Tegen Ons.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij onze relaties bestuderen met: Die Over Ons, Die Om Ons Heen en Die Tegen Ons.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij onze relaties bestuderen met: Die Over Ons, Die Om Ons Heen en Die Tegen Ons.

Bekijk/Download Les icon

Deze les zal ons helpen te begrijpen wat wij onszelf verschuldigd zijn. Het zal ons leren hoe wij God moeten gehoorzamen, Hij wilt dat ons leven telt voor nu en in eeuwigheid.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij zien hoe een met de Geest gevuld leven volledig is en toegewijd aan de heer is.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon