Evangelie naar Johannes

Deze cursus volgt het patroon van het Evangelie naar Johannes en richt zich op de persoon van Jezus. Het gaat over veel van de intieme details van Het leven van Jezus, Zijn onderricht en Zijn beweringen die niet in de andere evangeliën te vinden zijn. Auteur Rex Jackson neemt de lezer mee op een hoofdstuk-voor-hoofdstuk studie van het Evangelie van Johannes en presenteert de levendige beschrijving van Christus die werd gegeven door de geliefde discipel die Zijn naaste menselijke metgezel was tijdens Zijn jaren van bediening.

Bekijk/Download het Volledige Cursus Document icon Bekijk/Download Introductie Document icon

In deze les zullen wij bestuderen: de Auteur van het Evangelie naar Johannes, Johannes Leert het Goede Nieuws, Johannes Deelt het Goede Nieuws, Het Woord van Leven, Het Eeuwige Woord, Licht en Leven, Het Woord Wordt Mens, De Boodschap van Johannes de Dope, Het Lam van God, De Eerste Discipelen van Jezus en Jezus Roept Filippus en Nathanaël.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Bruiloft te Kana, Jezus Gaat naar de Tempel en Jezus kent alle mensen.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus en Nikodemus, De Nieuwe Geboorte, Jezus en Johannes en Hij die Uit de Hemel Komt.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus en de Samaritaanse Vrouw en Jezus Geneest de Zoon van een Hoveling.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Genezing bij het Meer, de Autoriteit van de Zoon, en Meer Wonderen van Jezus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus Voedt Vijf Duizend Mensen, Jezus Loopt op Water, De Mensen Zoeken Jezus, Jezus, het Brood des Levens en de Woorden van het Eeuwige Leven.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus en Zijn Broers, Op het Loofhuttenfeest, Is Hij de Messias? Bewakers gestuurd om Jezus te Arresteren, Stromen van Levend Water, Verdeeldheid onder de Mensen, Ongeloof van de Religieuze Leiders.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Vrouw op Overspel Betrapt, Jezus, het Licht van de Wereld, U Kunt Niet Gaan Waar Ik Heen Ga, Vrijheid en Slavernij en Jezus en Abraham.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus Geneest een Blindgeboren Man, Farizeeën Onderzoeken de genezing en Geestelijke Blindheid.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Gelijkenis van een Schaapskooi, Jezus, de Goede Herder en Jezus Afgewezen door de Joden.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Dood van Lazarus, Jezus, de Opstanding en het Leven, Jezus Huilt, Lazarus tot Leven Gewekt en het Complot tegen Jezus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Zalving van Jezus in Bethanië, De Samenzwering tegen Lazarus, De Triomfantelijke Intocht in Jeruzalem, Enkele Grieken Zoeken naar Jezus, Toespraak over Zijn Dood en het Ongeloof van de Joden.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Het Wassen van Voeten en Voorspelling van Verraad, Jezus Voorspelt Zijn Verraad, Het Nieuw Gebod en Petrus’ Ontkenning.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus, de Weg naar de Vader en de Belofte van de Heilige Geest

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus, de Ware Wijnstok en de Haat van de Wereld.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Het Werk van de Heilige Geest, Droefheid en Blijdschap, en Overwinning op de Wereld.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus’ Gebed voor Zijn Discipelen, De Mensen die U Mij Gegeven hebt, Bescherm Hen, Jezus’ Gebed voor Alle Gelovigen, Mogen Zij één Zijn, en Om bij Mij te Zijn.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: De Arrestatie van Jezus, Jezus voor Annas, Petrus Ontkent Jezus–Driemaal, De Hoge Priester Stelt Vragen aan Jezus, Petrus Ontkent Jezus Opnieuw, Jezus Voor Pilatus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus Ter Dood Veroordeeld, Jezus Genageld aan het Kruis, De Dood van Jezus, Profetieën Vervuld en de Begrafenis van Jezus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Het Lege Graf, Jezus Verschijnt aan Maria Magdalena, Jezus Verschijnt aan Zijn Discipelen, Jezus en Thomas, Johannes Doel in Zijn Schrijven.

Bekijk/Download Les icon

In deze les zullen wij bestuderen: Jezus Verschijnt aan Zeven Discipelen, Jezus en Petrus, Jezus en de Ander Discipel, en de Conclusie.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon