Bijbels Ethiek

Veel te vaak denken we na over de dingen die we niet kunnen doen omdat we Christenen zijn. Maar het doel van het juiste leven zou moeten zijn zoals Jezus zei: “Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16). Deze 58 pagina's tellende cursus van Johannes en Sara Miles verduidelijkt de redenen achter de regels die werden gemaakt om gelovigen te helpen genieten van het dienen van God en heilig zijn zoals Hij heilig is.

Bekijk/Download het Volledige Cursus Document icon Bekijk/Download Introductie Document icon

In deze les leert u hoe belangrijk u bent als een kind van God en hoe het uw leven beinvloedt, waarom God u in het Lichaam van Christus heeft geplaatst en wat is Gods doel voor u in de wereld als een ambassadeur van Christus.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, leert u Gods karakter, hoe Jezus Gods karakter demonstreerde, hoe Gods liefde verschilt van menselijke liefde en hoe Gods rechtvaardigheid te zien is in zijn houding en daden.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, u leert hoe uw geweten u helpt om een betere Christen te worden, de Bijbel als uw gids is voor het leiden van een Christelijk leven, hoe Jezus uw voorbeeld is, en zowel uw Heer als Redder, het werk van de Heilige Geest om u naar een Christelijk leven te leiden.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, u leert de verantwoordelijkheden van de Christen voor de regels van zijn of haar land, hoe belangrijk Gods geboden zijn, waarom de wet van Christus de wet van liefde wordt genoemd en manieren waarop de liefdeswet van Christus kan worden toegepast in het praktische dagelijkse leven.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, leert u het verschil uit tussen Bijbelse principes en wereldse principes, hoe u Bijbelse principes kunt vinden, het principe van rentmeesterschap door de richtlijnen voor het ontwikkelen van Bijbelse principes te volgen, hoe het Bijbelse principe van dienstbaarheid de levensstijl van de Christenen beïnvloedt en de praktische aard van de bestudeerde principes.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, leert u manieren waarop God verwacht dat u groeit, wat de ontwikkeling van een gezond lichaam helpt of voorkomt, manieren waarop Christenen hun geest en talenten kunnen ontwikkelen, Schriftuurlijke methoden waarmee geestelijke groei mogelijk is, waarom het belangrijk is dat u zich wijs en respectvol gedraagd tegenover niet-christenen.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, leert u het belang van eenheid in de familie van God uit, hoe de wet van de liefde praktisch toegepast kan worden middels dienstbaarheid en manieren om een wijze rentmeester van uw bezittingen en geschenken te zijn.

Bekijk/Download Les icon

In deze les, leert u specifieke manieren om de liefde van God aan uw buren te tonen, hoe u Gods gerechtigheid in de meenschap weerspiegelt en hoe God u wil gebruiken om anderen over Hem te vertellen.

Bekijk/Download Les icon
Bekijk/Download Document icon
Bekijk/Download Document icon